Οργανισμοι Ανθρωπινων Δικαιωματων

Πολλοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο αφιερώνουν τις προσπάθειές τους στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον τερματισμό των παραβιάσεών τους. Μεγάλοι οργανισμοί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατηρούν εκτενείς ιστοσελίδες όπου αποδεικνύουν παραβιάσεις και ζητούν διορθωτικές ενέργειες, τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων όσο και στο επίπεδο του απλού πολίτη. Η υποστήριξη από τους πολίτες και η καταδίκη των παραβιάσεων είναι σημαντική για την επιτυχία τους, καθώς οι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι περισσότερο αποτελεσματικοί όταν στο αίτημά τους για αποκατάσταση συνηγορεί και μεγάλο πλήθος πολιτών. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα τέτοιων ομάδων.

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Σε όλο τον κόσμο, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ως επί το πλείστον απλοί πολίτες και όχι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Συγκεκριμένα, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) έχουν παίξει κυρίαρχο ρόλο στην εστίαση της διεθνούς κοινότητας σε θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ΜΚΟ παρακολουθούν τις ενέργειες των κυβερνήσεων και τις πιέζουν να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μερικές από αυτές τις ομάδες αναφέρονται παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά, με περιγραφές βασισμένες στις πληροφορίες της ιστοσελίδας τους:

Διεθνής Αμνηστία:

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που μάχονται υπέρ των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Έχει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές σε περισσότερες από 150 χώρες, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες και δραστηριοποιούνται για να εμποδίσουν και να τερματίσουν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να απαιτήσουν δικαιοσύνη γι’ αυτούς των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί. www.amnesty.org

Ταμείο Υπεράσπισης Παιδιών (CDF): Το CDF είναι ένας οργανισμός προάσπισης των παιδιών, που εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά θα έχουν εξίσου δυνατότητα στο παιχνίδι. Το CDF προασπίζει πολιτικές και προγράμματα που βγάζουν τα παιδιά από τη φτώχεια, τα προστατεύουν από την κακομεταχείριση και την παραμέληση και διασφαλίζουν το δικαίωμά τους για ίση φροντίδα και εκπαίδευση. www.childrensdefense.org

Κέντρο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

Το Κέντρο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ουάσιγκτον και επικεφαλής τον Τζακ Χέλι, παγκοσμίου φήμης ακτιβιστή και πρωτοπόρο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κέντρο εργάζεται σε θέματα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και χρησιμοποιεί τις τέχνες και τις τεχνολογίες για να καινοτομήσει, να δημιουργήσει και να αναπτύξει νέες στρατηγικές για να σταματήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποστηρίζει επίσης ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο. www.humanrightsactioncenter.org

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αφοσιωμένο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ερευνά και αποκαλύπτει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταλογίζει ευθύνες σ’ αυτούς που διαπράττουν παραβιάσεις και καλεί κυβερνήσεις και ανθρώπους με ισχύ να θέσουν τέλος στις παραβιάσεις και να σεβαστούν τον διεθνή νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. www.hrw.org

Ανθρώπινα Δικαιώματα Χωρίς Σύνορα (HRWF):

Το HRWF επικεντρώνεται στην παρακολούθηση, στην έρευνα και στην ανάλυση, όσον αφορά το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην προώθηση της δημοκρατίας και της νομιμότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. www.hrwf.net

Εθνικός Σύνδεσμος για την Υποστήριξη των Εγχρώμων (NAACP):

Αποστολή του NAACP είναι να εξασφαλίσει τα πολιτικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων και να εξαλείψει το φυλετικό μίσος και τις φυλετικές διακρίσεις. www.naacp.org


Κέντρο Simon Wiesenthal:

Αυτός ο υψηλού κύρους διεθνής εβραϊκός οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αφιερωμένος στη διόρθωση του κόσμου βήμα προς βήμα. Το Κέντρο δημιουργεί αλλαγές αντιμετωπίζοντας τον αντισημιτισμό, το μίσος και την τρομοκρατία, προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, υπερασπίζοντας το Ισραήλ και την ασφάλεια των Εβραίων σε όλο τον κόσμο και διδάσκοντας τα μαθήματα σχετικά με το Ολοκαύτωμα στις μελλοντικές γενιές. www.wiesenthal.com

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ »