Σχετικά µε Εμάς

Ο οργανισμός «Ενωµένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα» (UHR) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφιερωμένος στην εφαρμογή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σύνθεση των μελών του αποτελείται από άτομα, εκπαιδευτικούς και ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο που προωθούν ενεργά τη γνώση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από και για όλη την Ανθρωπότητα.

Σκοπός του είναι να παρέχει εκπαιδευτικά βοηθήματα και δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ενημερώνουν, βοηθούν και ενώνουν τα άτομα, τους εκπαιδευτικούς, τους οργανισμούς και τους κυβερνητικούς φορείς για τη διάδοση και την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας.

Ο οργανισμός «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» ιδρύθηκε την 60ή επέτειο της Διακήρυξης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παγκόσμιων παραβιάσεων που καταστρατηγούν το πνεύμα, την πρόθεση και τα Άρθρα αυτού του καταστατικού χάρτη όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πρώτου εγγράφου τέτοιου είδους που επικυρώθηκε ποτέ από την κοινότητα των εθνών. Έρευνες δείχνουν πως οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια περιορισμένη μόνο κατανόηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει τα τριάντα δικαιώματα που συνιστούν από κοινού τη βάση ενός πολιτισμού στον οποίο όλοι οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν τις ελευθερίες που δικαιούνται και τα έθνη μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ »