Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 6

Έχεις Δικαιώµατα Όπου και αν Πηγαίνεις

Έχεις Δικαιώµατα Όπου και αν Πηγαίνεις

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 6

Εχεισ Δικαιωµατα Οπου και αν Πηγαινεισ

Καθένας, όπου κι αν βρίσκεται, έχει δικαίωµα στη νοµική αναγνώριση ως φυσικό πρόσωπο.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ