Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 9

Όχι στην άδικη κράτηση

Όχι στην άδικη κράτηση

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 9

Οχι στην Αδικη Κρατηση

Κανείς δεν µπορεί να συλληφθεί, να τεθεί υπό κράτηση ή να εξοριστεί αυθαίρετα.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ