Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 28

Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος

Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 28

Ενασ Δικαιοσ και Ελευθεροσ κοσµοσ

Καθένας έχει το δικαίωµα να ζει σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί µια κοινωνική και διεθνής τάξη, µέσα στην οποία τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να µπορούν να πραγµατώνονται σε όλη τους την έκταση.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ