Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 7

Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου

Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 7

Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα να προστατεύονται εξίσου από τον νόμο, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε υποκίνηση μιας τέτοιας διάκρισης.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ