Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 3

Το Δικαίωµα στη Ζωή

Το Δικαίωµα στη Ζωή

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 3

Το Δικαιωµα στη Ζωη

Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία και στην προσωπική του ασφάλεια.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ