Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 10

Το δικαίωμα στη δίκη

Το δικαίωμα στη δίκη

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 10

Το δικαίωμα στη δίκη

Καθένας έχει δικαίωµα, µε πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δηµόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αµερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιµο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ