Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 17

Το δικαίωμα στα δικά σου πράγματα

Το δικαίωμα στα δικά σου πράγματα

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 17

Δικαιωμα στην ιδιοκτησια

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ