Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 24

Το Δικαίωµα στο Παιχνίδι

Το Δικαίωµα στο Παιχνίδι

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 24

Το Δικαιωµα στο Παιχνιδι

Καθένας έχει δικαίωμα στην ανάπαυση και σε ελεύθερο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου λογικού περιορισμού του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ