Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 15

Το δικαίωμα στην ιθαγένεια

Το δικαίωμα στην ιθαγένεια

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 15

Δικαιωµα στην Ιθαγενεια

1. Καθένας έχει το δικαίωμα σε μια ιθαγένεια.

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ