Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 14

Το δικαίωμα στο να αναζητάς ασφαλή τόπο να ζήσεις

Το δικαίωμα στο να αναζητάς ασφαλή τόπο να ζήσεις

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 14

Το δικαίωμα στο να αναζητάς ασφαλή τόπο να ζήσεις

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ