Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 20

Το δικαίωμα στις δημόσιες συγκεντρώσεις

Το δικαίωμα στις δημόσιες συγκεντρώσεις

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 20

Το Δικαιωµα στισ Δηµοσιεσ Συγκεντρωσεισ

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.

2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ