Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 4

Όχι στη σκλαβιά

Όχι στη σκλαβιά

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 4

Οχι στη Σκλαβια

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας και η δουλεία και το δουλεµπόριο υπό οποιαδήποτε µορφή πρέπει να απαγορεύονται.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ