Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 11

Είμαστε πάντα αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Είμαστε πάντα αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 11

Ειµαστε Παντα Αθωοι Μεχρι Αποδειξεωσ του Εναντιου

1.  Κάθε κατηγορούµενος για ποινικό αδίκηµα πρέπει να θεωρείται αθώος ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύµφωνα µε τον νόµο σε δημόσια δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις για την υπεράσπισή του.

2. Κανείς δε θα πρέπει να καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που δε συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν. Επίσης, δε θα πρέπει να επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ