Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 8

Τα ανθρώπινα δικαιώματά σου προστατεύονται από τον νόμο

Τα ανθρώπινα δικαιώματά σου προστατεύονται από τον νόμο

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 8

Τα ανθρώπινα δικαιώματά σου προστατεύονται από τον νόμο

Ο καθένας έχει δικαίωµα προσφυγής σε ένδικα µέσα στα αρµόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία αναγνωρίζονται από το Σύνταγµα και τον νόµο.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ