Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 5

Όχι στα βασανιστήρια

Όχι στα βασανιστήρια

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 5

Οχι στα Βασανιστηρια

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιμωρία.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ