Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 30

Κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει τα ανθρώπινα δικαιώματά σου

Κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει τα ανθρώπινα δικαιώματά σου

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 30

Κανεισ δεν Μπορει να σου Αφαιρεσει τα Ανθρωπινα Δικαιωματα σου

Καµιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε µια οµάδα ή σε ένα άτοµο οποιοδήποτε δικαίωµα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ