Οργανισμοι Ανθρωπινων Δικαιωματων
Επιτροπεσ Ανθρωπινων Δικαιωματων

Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

Η Επιτροπή αυτή είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένη να προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξασφαλίζει τον σεβασμό τους από τα 47 Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το έργο της Επιτροπής, συνεπώς, επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση υιοθέτησης μέτρων αναμόρφωσης, τα οποία θα επιτύχουν εμφανή βελτίωση στο θέμα της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς πρόκειται για έναν μη δικαστικό θεσμό, το Γραφείο της Επιτροπής δεν μπορεί να δράσει όταν δέχεται ατομικές καταγγελίες, αλλά η Επιτροπή μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να αναλάβει ευρύτερες πρωτοβουλίες με βάση αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται άτομα. www.coe.int

Διαμεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Ο Διαμεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερευνά καταγγελίες σχετικές με την κακοδιοίκηση στους θεσμούς και τα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Διαμεσολαβητής είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος. www.ombudsman.europa.eu

 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης:

Έργο της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, μιας κοινωνίας που προσφέρει κοινωνική ένταξη και ίσες ευκαιρίες για όλους. www.ec.europa.eu /social

Αφρικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών:

Η Επιτροπή αυτή έχει επισήμως τρεις βασικές λειτουργίες: την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των λαών, την προώθηση αυτών των δικαιωμάτων και την ερμηνεία του Αφρικανικού Καταστατικού Χάρτη σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και τα Δικαιώματα των Λαών. www.achpr.orgΑσιατική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ασιατική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εργάζεται για να επιτύχει, μεταξύ άλλων, τα εξής: την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της παρακολούθησης, της έρευνας, της υπεράσπισης και της ανάληψης δράσεων αλληλεγγύης. www.ahrchk.net

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ »