Οργανισμοι Ανθρωπινων Δικαιωματων
Διακυβερνητικοι και Κυβερνητικοι Οργανισμοι


Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

Η αποστολή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι να εργάζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, να βοηθά τον κόσμο να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματά του και να βοηθά τους υπεύθυνους για την προάσπιση των δικαιωμάτων ώστε να διασφαλίζουν ότι αυτά εφαρμόζονται.

www.ohchr.org

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα διακυβερνητικό σώμα με μέλη από 47 κράτη, που έχει σκοπό να προωθεί και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Στους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του για να επιτύχει αυτούς τους σκοπούς συμπεριλαμβάνονται μια Παγκόσμια Περιοδική Επιθεώρηση που αξιολογεί περιπτώσεις και από τα 192 Κράτη Μέλη του ΟΗΕ, μια Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία προσφέρει τη γνώμη της ως εμπειρογνώμων επί θεμάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μια Διαδικασία Καταγγελίας για άτομα και οργανισμούς, με την οποία παρουσιάζονται στο Συμβούλιο παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO):

Στόχος της UNESCO είναι να καλλιεργήσει την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Το έργο της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στοχεύει στην ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης και δρα ως καταλύτης για την περιφερειακή, εθνική και διεθνή δράση στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

www.unesco.org

Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες:

Αυτό το γραφείο διευθύνει και συντονίζει τη διεθνή δράση για την προστασία των προσφύγων και την επίλυση των προβλημάτων των προσφύγων σε όλο τον κόσμο. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να διαφυλάξει τα δικαιώματα και την υγεία των προσφύγων. Αγωνίζεται να εξασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αναζητήσουν άσυλο και να βρουν καταφύγιο σε ένα άλλο κράτος, με την προοπτική να επιστρέψουν εθελοντικά στην πατρίδα τους, να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία ή να επανεγκατασταθούν σε μια τρίτη χώρα.

www.unhcr.org

Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ:

Το Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προσπαθεί να μάθει την αλήθεια και να τεκμηριώσει τα γεγονότα σε κάθε του έρευνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις ετήσιες αναφορές του σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες χώρες κ.λπ. Το γραφείο αναλαμβάνει δράση για να σταματήσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και να διατηρήσει τις συνεργασίες του με άλλους οργανισμούς που είναι αφιερωμένοι στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

www.state.gov

Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE):

Το Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE), στο οποίο συμμετέχουν 56 χώρες από την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αμερική, δραστηριοποιείται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εστιάζοντας στην ελευθερία στη μετακίνηση και τη θρησκεία και μάχεται ενάντια στα βασανιστήρια και την εμπορία ανθρώπων.

www.osce.org/odihr

Δείτε τις επίσημες ημέρες των Ηνωμένων Εθνών για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΚΑΤΕΒΑΣΤΕ »