Έκκληση
Για την εφαρμογή
της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εγώ, ο/η
, από
, διά του παρόντος δηλώνω:

ΟΤΙ το 1948 τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως την πρώτη διεθνή αναγνώριση ότι όλα τα ανθρώπινα όντα δικαιούνται βασικά δικαιώματα και ελευθερίες τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται από όλα τα κράτη του κόσμου·

ΟΤΙ οι βασικές ελευθερίες που διαφυλάσσονται µέσα από τη Διακήρυξη και το Διεθνές Νομοσχέδιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν έχουν γίνει ακόµα πραγµατικότητα για πολλούς ανθρώπους, καθώς η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί παγκόσµιο πρόβληµα και δίνει αφορµή για εθνικές, φυλετικές και θρησκευτικές διαµάχες·

ΟΤΙ καλώ την κυβέρνηση του/της gcui_hr:tag_, καθώς και ολόκληρο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να εξασφαλίσουν ότι οι βασικές ελευθερίες που διαφυλάσσονται στη Διακήρυξη εφαρμόζονται καθολικά και γίνονται πραγματικότητα·

ΟΤΙ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι βασικές ελευθερίες που διαφυλάσσονται στη Διακήρυξη είναι γνωστές, κατανοητές και τις απολαμβάνουν όλοι παντού, καλώ την κυβέρνηση του/της gcui_hr:tag_ να καταστήσει υποχρεωτική την εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολεία και να διεξάγει προγράμματα εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους·

ΟΤΙ καλώ την κυβέρνηση του/της gcui_hr:tag_ και τους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να προωθήσουν την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων, ευρείας δημοσίευσης και διάδοσης της Διακήρυξης σε ενήλικες και σε παιδιά σε όλη τη χώρα.
Θέση/Επάγγελμα:Διεύθυνση E-mail