ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πολλοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν αφιερώσει τις προσπάθειές τους στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον τερματισμό των παραβιάσεών τους. Μεγάλοι οργανισμοί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατηρούν σελίδες στο διαδίκτυο όπου αποδεικνύουν παραβιάσεις και ζητούν διορθωτικές ενέργειες τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων όσο και σε επίπεδο απλού πολίτη. Η υποστήριξη από τους πολίτες και η καταδίκη των παραβιάσεων είναι σημαντική για την επιτυχία τους, καθώς οι οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι περισσότερο αποτελεσματικοί όταν στο αίτημά τους για αποκατάσταση συνηγορεί και μεγάλο πλήθος πολιτών. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα τέτοιων οργανισμών.

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Σε όλο τον κόσμο, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ως επί το πλείστον απλοί πολίτες και όχι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Συγκεκριμένα, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν παίξει κυρίαρχο ρόλο στην εστίαση της διεθνούς κοινότητας σε θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ΜΚΟ παρακολουθούν τις ενέργειες των κυβερνήσεων και τους πιέζουν να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μερικές από αυτές τις ομάδες είναι κατά αλφαβητική σειρά παρακάτω με περιγραφές βασισμένες στις πληροφορίες της ιστοσελίδα τους:

Διεθνής Αμνηστία:

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που μάχονται υπέρ των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Έχει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές σε περισσότερες από 150 χώρες οι οποίοι διεξάγουν έρευνες και δραστηριοποιούνται για να εμποδίσουν και να σταματήσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να απαιτήσουν δικαιοσύνη γι’ αυτούς που τα δικαιώματά τους παραβιάστηκαν. www.amnesty.org

Το Ταμείο Υπεράσπισης Παιδιών (CDF): είναι ένας οργανισμός προάσπισης των παιδιών που εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά θα έχουν εξίσου δυνατότητα στο παιχνίδι. Το CDF προασπίζει πολιτικές και προγράμματα που βγάζουν τα παιδιά από τη φτώχια, τα προστατεύουν από την κακομεταχείριση και την παραμέληση και διασφαλίζουν το δικαίωμά τους για ίση φροντίδα και μόρφωση. www.childrensdefense.org

Κέντρο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

Το Κέντρο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Washington, DC, και επικεφαλής τον Jack Healey, παγκοσμίου φήμης υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρωτοπόρο. Το Κέντρο λειτουργεί σε θέματα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και χρησιμοποιεί τις τέχνες και τις τεχνολογίες για να καινοτομήσει, να δημιουργήσει και να αναπτύξει νέες στρατηγικές για να σταματήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο. www.humanrightsactioncenter.org

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αφοσιωμένο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ερευνά και αποκαλύπτει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταλογίζει ευθύνες σ’ αυτούς που διαπράττουν παραβιάσεις και καλεί κυβερνήσεις και ανθρώπους με ισχύ να θέσουν τέλος στις παραβιάσεις και να σεβαστούν το διεθνή νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. www.hrw.org

Ανθρώπινα Δικαιώματα Χωρίς Σύνορα (HRWF)

Το HRWF επικεντρώνεται στην παρακολούθηση, στην έρευνα και στην ανάλυση όσον αφορά το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στην προώθηση της δημοκρατίας και της νομιμότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. www.hrwf.net

Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Εγχρώμων Ατόμων (NAACP):

η αποστολή του NAACP είναι να διασφαλίζει την πολιτική, εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ποιότητα των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και να εξαλείψει το φυλετικό μίσος και τις διακρίσεις. www.naacp.org


Κέντρο Simon Wiesenthal:

Το Κέντρο Simon Wiesenthal είναι ένας διεθνής εβραϊκός οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι αφιερωμένος στη διόρθωση του κόσμου βήμα προς βήμα. Το Κέντρο δημιουργεί αλλαγές αντιμετωπίζοντας τον αντισημιτισμό, το μίσος και την τρομοκρατία και προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, υπερασπίζοντας το Ισραήλ και την ασφάλεια των Εβραίων σε όλο τον κόσμο και διδάσκοντας τα μαθήματα σχετικά με το Ολοκαύτωμα, στις μελλοντικές γενιές. www.wiesenthal.com

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ »
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ