Όχι στα Βασανιστήρια

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 5

Οχι στα Βασανιστηρια

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιμωρία.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ