ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 15

Δικαίωµα στην Ιθαγένεια

1. Καθένας έχει το δικαίωµα σε µια ιθαγένεια.2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ