Όχι στη Σκλαβιά

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 4

Οχι στη Σκλαβια

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας και η δουλεία και το δουλεµπόριο υπό οποιαδήποτε µορφή πρέπει να απαγορεύονται.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ