Οι Προκλήσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Για μεγαλύτερη ελευθερία, ανάπτυξη, ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους

Κόφι Ανάν, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών

Η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών της 26ης Μαΐου 2005, παρουσιάζει μια διεισδυτική επισκόπηση των κυριώτερων αιτιών για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και των δράσεων στις οποίες πρέπει να προβούν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ για να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν όντως επιτευχθεί.

Περιλαμβάνονται σε αυτήν:

Οι Προκλήσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

  1. Η φτώχεια και οι παγκόσμιες ανισότητες
  2. Οι Διακρίσεις
  3. Οι Ένοπλες συγκρούσεις και η βία
  4. Η Ατιμωρησία
  5. Τα ελλείμματα δημοκρατίας
  6. Τα Ασθενή ιδρύματα

Οι Προκλήσεις για την Υλοποίηση

  1. Το Χάσμα στη γνώση
  2. Η διαφορά δυναμικότητας
  3. Το χάσμα στις Υποχρεώσεις
  4. Το κενό ασφαλείας

Ο κ. Ανάν περιγράφει συνοπτικά περαιτέρω τους στόχους και τις στρατηγικές για να γίνουν τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικότητα «ώστε μεμονωμένα άτομα και κοινότητες να δουν μια αληθινή διαφορά στις ζωές τους».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ »
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ