Οργανισμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Διακυβερνητικοί και Κυβερνητικοί Οργανισμοί


Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η αποστολή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι να εργάζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Να κάνει τον κόσμο να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματά του και να βοηθά τους υπεύθυνους για την προάσπιση των δικαιωμάτων ώστε να κάνουν σίγουρο ότι αυτά εφαρμόζονται.

www.ohchr.org

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Πρόκειται για ένα διακυβερνητικό σώμα με μέλη από 47 κράτη που έχει σκοπό να προωθεί και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Οι μηχανισμοί που έχει στη διάθεσή του για να επιτύχει αυτούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν μια Παγκόσμια Περιοδική Επιθεώρηση η οποία αξιολογεί περιπτώσεις και από τα 192 κράτη μέλη του ΟΗΕ, μια Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία προσφέρει τη γνώμη της, ως εμπειρογνώμων επί θεμάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια Διαδικασία Καταγγελίας για άτομα και οργανισμούς, με την οποία παρουσιάζονται στο Συμβούλιο παραβιάσεις των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO)

Στόχος της UNESCO είναι να καλλιεργήσει την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Εργάζεται στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοχεύει στην ισχυροποίηση της επίγνωσης και δρα ως καταλυτής για περιφερειακή, εθνική και διεθνή δράση στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

www.unesco.org

Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού΄Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες:

Αυτό το γραφείο διευθύνει και συντονίζει τη διεθνή δράση για την προστασία των προσφύγων και την επίλυση των προβλημάτων των προσφύγων σε όλο τον κόσμο. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να διαφυλάξει τα δικαιώματα και την υγεία των προσφύγων. Αγωνίζεται να εξασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ζητήσουν άσυλο και να βρουν καταφύγιο σε ένα άλλο κράτος, με την προοπτική να επιστρέψουν εθελοντικά στην πατρίδα τους, να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία ή να επανεγκατασταθούν σε τρίτη χώρα.

www.unhcr.org

Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ:

Το Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, προσπαθεί να μάθει την αλήθεια και να την τεκμηριώσει σε κάθε του έρευνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις ετήσιες αναφορές του σχετικά με τις συνθήκες σε διάφορες χώρες κ.λπ. Το Γραφείο αναλαμβάνει δράση για να σταματήσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και να διατηρήσει τις συνεργασίες του με άλλους οργανισμούς αφιερωμένους στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

www.state.gov

Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE):

Στο Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE), συμμετέχουν χώρες από την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Νότιο Αμερική. Δραστηριοποιείται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εστιάζοντας στην ελευθερία στην μετακίνηση, την θρησκεία και μάχεται ενάντια στα βασανιστήρια και το εμπόριο ανθρώπων.

www.osce.org / ODIHR

Δείτε τις Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες των Ηνωμένων Εθνών για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ »
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ