ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 8

Τα Δικαιώµατά σου Προστατεύονται από το Νόµο

Ο καθένας έχει δικαίωµα προσφυγής σε ένδικα µέσα στα αρµόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία αναγνωρίζονται από το Σύνταγµα και το νόµο.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ