ΕIMΑΣΤΕ OΛΟΙ IΣΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 7

Είµαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του Νόµου

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόµο και έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία του νόµου χωρίς καµιά απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε υποκίνηση μιας τέτοιας διάκρισης.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ