ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 19

Ελευθερία Έκφρασης

Καθένας έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρασης που σηµαίνει το δικαίωµα να µην υφίστανται δυσµενείς συνέπειες για τις γνώµες του και το δικαίωµα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε µέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσµο.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ