ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το «Ενωµένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα (Uhr)» είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφιερωμένος στην εφαρμογή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σύνθεσή του αποτελείται από άτομα, εκπαιδευτικούς και ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίοι προωθούν ενεργά τη γνώση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από και για όλη την ανθρωπότητα.

Σκοπός της είναι να παρέχει εκπαιδευτικούς πόρους και δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίες δραστηριοποιούν, ενημερώνουν, βοηθούν και ενώνουν τα άτομα, τους εκπαιδευτικούς, τους οργανισμούς και τους κυβερνητικούς φορείς για τη διάδοση και την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας.

Το «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» ιδρύθηκε για την 60ή επέτειο της Διακήρυξης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παγκόσμιων παραβιάσεων που καταστρατηγούν το πνεύμα, την πρόθεση και τα άρθρα αυτού του καταστατικού χάρτη όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το πρώτο τέτοιο έγγραφο που επικυρώθηκε ποτέ από την κοινότητα των εθνών. Έρευνες έδειξαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περιορισμένη κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει τα τριάντα δικαιώματα τα οποία συνιστούν τη βάση ενός πολιτισμού όπου οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν όλες τις ελευθερίες που δικαιούνται και τα έθνη μπορούν να ζουν ειρηνικά.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ »
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ