ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΦΆΣΗ ΔΎΟ » ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Ο Οργανισμός «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» παρείχε εκπαίδευση σχετικά με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πάνω από 10.000 εκπαιδευόμενους αστυνομικούς στην κεντρική πολιτεία της Ινδίας, Μαντία Πράντες, σε συντονισμό με τη Δεύτερη Φάση του Παγκόσμιου Προγράμματος του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Στις 10 Δεκεμβρίου του 2004, στο κλείσιμο της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακοίνωσε το τριών φάσεων Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με στόχο την προώθηση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε τομέα της κοινωνίας.

Στην Πρώτη Φάση (2005-2009) δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της εκπαίδευσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη Δεύτερη Φάση (2010-2014) ζητήθηκε να ενσωματωθεί η εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ανώτερη βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος και στην εκπαίδευση δασκάλων και εκπαιδευτικών, δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματούχων επιβολής του νόμου και στρατιωτικών.

Η Τρίτη Φάση (2015-2019) θα επικεντρωθεί σε δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, με έμφαση στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση πάνω στο θέμα της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η καταπολέμηση των στερεότυπων και της βίας, η υιοθέτηση του σεβασμού στη διαφορετικότητα, καθώς και η προώθηση της ανοχής, του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και της κοινωνικής αποδοχής.

Η λογική πίσω από την έμφαση της δεύτερης φάσης είναι ξεκάθαρη: Οι δάσκαλοι και τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης καθοδηγούν πνευματικά τους αυριανούς πολίτες και ηγέτες. Επιπλέον, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αξιωματούχοι των σωμάτων επιβολής του νόμου καθώς και οι στρατιωτικοί φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των άλλων.

Λειτουργώντας στα πλαίσια αυτού του καθήκοντος, ο Οργανισμός «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» έχει διεξάγει διάφορα προγράμματα για την παροχή εκπαίδευσης αλλά και επιμόρφωσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε δυνάμεις ασφαλείας σε περιοχές του κόσμου που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Αυτό το πρόγραμμα εκτείνεται από την εκπαίδευση δόκιμων αστυνομικών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κεντρική επαρχία της Ινδίας, Μαντία Πράντες, στην εκπαίδευση στρατιωτικών μέσω της Σχολής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στον Εθνικό Στρατό της Κολομβίας.

Ως επιστέγασμα της δεύτερης φάσης του Παγκόσμιου Προγράμματος για την Εκπαίδευση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις αρχές του 2015, κάθε Κράτος-Μέλος του ΟΗΕ θα αξιολογήσει τη δική του εκτέλεση της φάσης αυτής του προγράμματος και θα παρέχει τη δική του έκθεση στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών (OHCHR). Το Γραφείο αυτό θα ετοιμάσει κατόπιν μια παγκόσμια έκθεση που θα βασίζεται στις εθνικές αυτές εκθέσεις αξιολόγησης και θα την υποβάλει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ανώτατο σώμα του ΟΗΕ επί του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  • 1995-2004: Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

  • 2005-2009: Η Πρώτη Φάση του Παγκόσμιου Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επικεντρώνεται στην εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  • 2010-2014: Η Δεύτερη Φάση δίνει έμφαση στην εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους, όργανα επιβολής του νόμου και στρατιωτικούς.

  • Φεβρουάριος 2012: Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθετεί την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση σχετικά με την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την «ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κουλτούρας στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε ο καθένας να έχει επίγνωση των δικαιωμάτων του καθώς και των ευθυνών του σε σχέση με τα δικαιώματα των άλλων».
  • Αρχές 2015: Τα Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ δίνουν αναφορά στον Ανώτατο Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την εφαρμογή της Δεύτερης Φάσης.

  • 2015: Το Γραφείο του Ανώτατου Επίτροπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρέχει μια αναφορά σε παγκόσμιο επίπεδο επί του θέματος στο συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

  • 2015-2019: Η Τρίτη Φάση του Παγκόσμιου Προγράμματος επικεντρώνεται σε επαγγελματίες του χώρου των μέσων ενημέρωσης και σε δημοσιογράφους, με έμφαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση σχετικά με το θέμα της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βοηθήστε το διεθνές κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το να γίνετε μέλος του Οργανισμού «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Ο Οργανισμός «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» βοηθά άτομα, εκπαιδευτικούς, οργανισμούς και κυβερνητικά σώματα σε κάθε σημείο του πλανήτη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ »
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ